Dánio perlové

Dnes Vám rozšíříme obzory o další oblíbenou rybičku, tentokrát půjde o Dánio perlové (lat. Danio margaritatus, nebo také Celestichthys margaritatus) též nazývané jako Rasbora Galaxy. nebo Microrasbora Galaxy

V latinském překladu:
Caelestis znamená nebeský
ichthys 
znamená ryba
margaritatus
 znamená zdobené perlami

Asi se shodneme, že název nebeská ryba zdobená perlami není příliš praktický, z tohoto důvodu se tedy používá Dánio Perlové.  

 

V článku se dozvíte základní informace, dále o historii, vzhledu a charakteristice, čím se rybka živí v přírodě a čím naopak krmit v akváriu a jak docílit kvalitního odchovu.

 


Základní informace:

Původ: Jižní Amerika, konkrétně Myanmar.
Biotop: Asie
Délka života: 1-3 roky
Teplota vody: 20-27 °C
Velikost v dospělosti: 2-3 cm
Krmení: Všežravec - živé, mražené, vločkové. 
pH: 6.5 - 7.5
Alkalita vody: 90 - 268 ppm
Chov: Doporučuje se chovat hejno o 10 kusech a více v minimálně 30 litrovém akváriu.

 


Historie:

Tento druh byl objeven v roce 2006. První fotografii pořídil thajský ichtyolog (obor zoologie, který se zabývá studiem rybovitých obratlovců) Kamphol Udomritthiruj, který se zabýval exportem ryb a akvaristikou. O první fotografii se vedlo spoustu spekulací, že byla snad počítačově vytvořená a není možné aby se tato ryba nacházela v přírodě. Po dalších publikovaných fotografiích od více lidí se tato ryba stala nejvíce medializovanou rybou v akvaristických kruzích. 

Z počátku se tato ryba začala prodávat v Singapore pod názvem Galaxy Rasbora a její cena byla opravdu vysoká za takto malou rybu. Cena však vzápětí rapidně klesla, a to z důvodu velkého počtu exportu během pár měsíců. 

Jelikož byl export opravdu masivní, v březnu roku 2007 se začaly objevovat fotografie zdevastovaného přírodního prostředí, kdy docházelo i k výraznému snížení počtu těchto ryb ve volné přírodě. Myanmarské ministerstvo tedy oficiálně zakázalo rybolov pro vývoz. Do června roku 2007 provedly úřady průzkum mokřadů poblíž Hopongu a objevili dalších 5 populací. Podle současných informací již nehrozí nadměrný lov ve volné přírodě, jelikož se již rozmnožují v zajetí. 

 


 

Vzhled:

Samci mají ocelové až hluboce modré zabarvení těla přesahující většinu boků a intenzivní červené a černé pruhy ve všech ploutvích kromě prsních.
Skvrny na těle jsou perleťově bílé až krémově zbarvené.

Samice mají modrozelené zbarvení těla a méně výrazné, slabě červené až oranžové skvrny ve ploutvích s ventrálními vzory.
Skvrny na těle jsou krémové až zlaté a nepřesahují do přední částí břicha.
Mají tendenci růst o něco více než samci a mají zaoblenější tvar těla, zvláště když jsou gravidní. Když jsou ve stavu tření zobrazuje se malé tmavé označení na průduchu.

 


Charakteristika:  

Jedná se o plachý druh ryb. V případě více druhové nádrže může nastat problém v tom, že se nedostane ke krmivu a bude v permanentním stresu. Doporučují se tedy ryby stejné velikosti aby ryba nebyla tolik plachá. Vhodnými společníky jsou např. ryby z čeledi cyprinds (kaprovití) nebo z rodu Microdevario (Razborka).

Ačkoliv je od přírody společenský, jedná se spíše o hejno než o školní druh, u nichž by pravidelně během dne soupeřili samci o své teritorium.
Není obvyklé vidět potrhané ploutve ve skupině. Popisuje se, že opravdové minimum by mělo být 10 kusů v hejnu, ideální by však bylo 20 kusů, v tomto případě, jsou již ryby odvážnější a z důvodu menšího stresu budou ryby vykazovat lepší zbarvení. 

 


Krmení:

Živí se převážně malými bezobratlými řasami a jiným zooplanktonem v přírodě. V akváriu bude přijímat sušené krmivo ve velikosti její tlamičky. Jelikož málokdy plave ke hladině, nedoporučuje se používat krmení, které se drží na hladině. Nemělo by se však výhradně krmit pouze sušeným krmivem. Krmení by se mělo skládat například z Cyclop, Dafnií, Artemií apod. (Samozřejmě může být mražené, není potřeba uchovávat doma živé). Díky tomu docílíme lepšího zbarvení ryb.
V případě, že se jedná o importované ryby, aklimatizace na podmínky v akváriu bude obtížnější a je vysoká pravděpodobnost, že bude odmítat sušené krmivo. V každém případě, se doporučuje prvních pár týdnu krmit mraženou nebo živou potravou a časem přidávat sušené krmivo. 

 


Odchov:

První odchov se povedl členům Pete Liptrot a Paul Dixon z Boltoneského akvaristického muzea ve Velké Británii, od kterých se poté čerpalo spoustu důležitých informací pro další odchov.
Jako většina ryb z čeledi cyprinds pouze naklade vajíčka a poté se o potěr vůbec nestará. Pokud jsou ryby v dobré kondici, budou se často rozmnožovat. V případě hustě zarostlého a dobře zaběhnutého akvária je více než možné, že bez jakéhokoliv zásahu se objeví menší množství potěru. Pokud však chcete docílit většího množství a větší úspěšnosti odchovu, budeš potřeba kontrolovanější postup. V tomto případě se používají separační akvária s použitím staré vody a selekcí vhodných párů. 

Tření obvykle představuje přibližně 30 kusů vajíček. Po nakladení vajíček je samozřejmě potřeba odstranit dospělé ryby, které by jinak potěr zkonzumovaly. Inkubace trvá přibližně 72 hodin, potěr se rozplave za 3-4 dny. 

Prvotním jídlem by měl být Paramecium (česky řasa Trepka). Postupem času speciální suché krmivo, dostatečně malé (velikost 5-50 mikronů), které by mělo obsahovat Cyclop, Dafnie, Artemii, Nauplii, Microworms, zaleží jen na době kdy bude mít dostatečně velkou tlamičku aby krmivo zkonzumovala. 

 

Tento postup je obecně popsán a doporučujeme ještě nastudovat více materiálů než se rozhodnete pro odchov této nádherné rybky.