Tetra krvavá

Tentokrát Vám představíme rybku, která nese název Tetra Krvavá (lat. Hyphessobrycon eques)



Původ: Jižní Amerika, konkrétně Brazílie, Paraguay.
Biotop: Amazonie
Délka života: 3-5 let
Teplota vody: 22-26 °C
Velikost v dospělosti: 4 cm
Krmení: Všežravec - živé, vločkové, mražené, granule.
pH: 5.0 - 7.5
Alkalita vody: 18 - 268 ppm
Chov: Doporučuje se chovat hejno minimálně 6 kusů a více v minimálně 80 litrovém akváriu s vetší délkou dna.


Historie:

Pochází z Jižní Ameriky a přirozenou lokalitou výskytu je převážně horní povodí Amazonky a přítoky jako Rio Mamoré, Rio Madre de Dios a Rio Guaporé ve státech Mato Grosso, Rondónia a Mato Grosso do Sul v Brazílii a dále v řekách Rio Paraguay a Paraná na území Bolívie a Paraguaye.


Vzhled:

Trup je protáhlý až oválovitý a ze stran silně zploštělý. Zbarvení je červené s nahnědlým hřbetem a světle červeným bříškem a příležitostně a v době tření jsou trup i záď těla až krvavě červené. Za skřelemi je na bocích výrazná čárkovitá černá skvrna. Černá skvrna je rovněž na hřbetní ploutvi, na konci bíle lemovaná. Krvavě červenou řitní ploutev lemuje široký černý pruh. Ostatní ploutvičky – prsní, břišní a ocasní jsou výrazně červené a mnohé z nich bíle lemované, nebo jen s bílými špičkami. Je to mírumilovná hejnová ryba a žije v bohatě zarostlých vodách.

Sameček je štíhlejší a jeho červené zbarvení je sytější.
Samička je větší zavalitější, v bříšku plnější a o něco světlejší než samečci


Charakteristika:  

Považováno jako za jeden z agresivnějších typů akvarijní rybky. Agresivita má tendenci být výraznější v případě nedostatečného počtu v hejnu nebo ve stísněném prostředí.  Samci mezi sebou vedou opakovaně vnitřní souboje o pozornost a postavení v hejnu. 

Nedoporučuje se chovat s plachými, pomalu se pohybujícími nebo dlouhoploutvými rybami. 


Krmení:

Tento druh je rovněž všežravec. Krmivo by mělo být pestré. Nejvhodnější potravou je živé krmení nebo mražené jako jsou nitěnky, pakomáří larvy tzv. patentkyperloočky (Daphnia, Bosmina), velmi vhodné jsou živé nebo mražené buchanky (Cyclops strenuus), méně vhodné je suché vločkové krmivo. Krmit je lépe méně, ale častěji.


Odchov:

Ryby se poměrně snadno vytírají. Pro rozmnožování je vhodné mít malou nádrž bez písku s jemnolistými volně plovoucími rostlinami (např. jávský mech), do kterého se rybičky vytírají. Voda odstátá, neutrální a dobře provzdušněná, aby nedošlo k zaplísnění jiker a o teplotě cca 26 °C. Po vytření je nutné chovný pár ihned odlovit, protože rodiče své jikry požírají.Počet jiker bývá početný, až kolem 200-250 kusů. Potěr se vykulí asi po 24 hodinách a asi za 6 dnů se rozplave. První 3 až 4 týdny svého života se plůdek zdržuje v blízkosti dna. Potěr krmíme jemnou živou potravou – nejvhodnější je zooplankton jako vířníci (Brachionus, Keratella nebo Rotatoria) dále čerstvě vylíhlé nauplie buchanek (Cyclopidae) a žábronožky solné (Artemia salina). Náhradou může posloužit natvrdo uvařený vaječný žloutek. Nejméně vhodné je pak sušené krmivo pro potěr. Doporučuje se pravidelná částečná výměna vody v odchovné nádrži.
Pohlavní dospělosti dosahují po 8 měsících.